Affärsfranska |

Franska för affärsvärden

En kurs för dig som behöver använda franska i arbetet och har internationella kontakter med franska som arbetsspråk.

För nivåer se: sidan där jag lagt skillnaderna.

Franska – Nivå A1-A2, Nybörjare

 • Presentation av sig själv och andra.
 • Etablera en kontakt, göra sig bekant, fråga om uppgifter.
 • Prata om arbete och vad man gör.
 • Beskriva föremål, göra ett inköp, diskutera priset.
 • Jämförelse av föremål och förklara deras fördelar.
 • Diskutera vanor, möten, tidsangivelser.
 • Resor – Boka hotell, fråga om tidtabeller och resrutt, uttrycka ett råd, köpa biljetter.
 • Yrke – beställa på en restaurang, förstå en meny, engagera sig i en konversation, beskriva sin yrkeserfarenhet, berätta om händelser i dåtid, läsa och besvara e-mail.
 • Problem- identifiera ett problem, definiera det, förklara, be om hjälp, ge instruktioner och föreslå en lösning.
 • Småprat – VIKTIGT utomlands!!! Berätta om ett minne, en historia, din karriär, ett stressigt tillfälle, ge din åsikt om något, prata om framtiden.

Franska – Nivå B1, Mellannivå.

Denna kurs förbereder dig till DFA 1 (Diplôme de Français des Affaires, niveau 1 = Affärsfranska nivå 1) men även DELF, 1er degré.

 • Att ta kontakt – Presentation, att kunna ställa frågor, telefonsamtal där man stöter på problem, ta emot någon på en flygplats eller ett företag
 • Agenda – Föreslå, rapportera från eller annullera ett möte. Beskrivning av arbetsförhållanden, schema etc, verifiera information.
 • Skriva affärsbrev.
 • Resor – samla, presentera information samt förhöra sig om transportmöjligheter och boende.
 • Restaurangbesök – att beställa en meny, kulturskillnader, att uttrycka kritik samt uppskattning.
 • Affärer – att granska ett företag dess stabilitet, progressivitet eller minskning i värde. Analys/jämförelser/tendenser av ett företag. Försäljningsteknik, produktlansering. Uttryck för hypotes, möjligheter, slutsatser inom olika affärsområden.
 • Arbetsliv – Olika arbetsuppgifter. Vad förväntas av en sekreterare? Jämförelser av olika sätt att planlägga arbete.
 • Redigera en rapport, skriva ett e-mail.
 • Konfliktlösning – förstå kulturskillnader.
 • Att söka arbete/arbetskraft. Konsultera, analysera och skriva en jobbannons. Att ge råd, uttrycka åsikter och motiv. Skriva ett Personligt brev.
 • CV – analysera, utvälj och redigera CV. Förberedelse för en arbetsintervju. Att välja ut en sökande.
 • Presentera Motargument på olika sätt med takt.
 • Att hålla en Presentation, göra en utvärderingsmall. Intervjuteknik, samla information.
 • Att uttrycka Åsikter. Uttryck för Orsak och Verkan. Förhöra sig om konsekvenser. Undersöka/jämföra olika system och metoder, motsatser. Uttryck för medgivande/kompromiss.
 • Att skriva en debattartikel.

Franska – Nivå B2-C1, avancerad för dig som talar franska någorlunda flytande.

Denna kurs förbereder dig för Den franska Handelskammarens och Paris Industriers, (CCIP) Diplôme de Français professionnel, (DFP), B2/C1) men även för DELF Pro B2.

 • Bankservice
 • Konsumentlag
 • Statens roll, skatter mm
 • Kapital
 • Val av bolagsform
 • Hyra av lokal, affär mm
 • Mänskliga resurser - kontrakt, jämföra/analysera olika företagskulturer/arbetsmetoder
 • Marketing
 • Professionell korrespondens
 • Resultatberäkning
 • Kulturskillnader
Kontakt