Teknisk engelska |

Teknisk Engelska inom Industri, Vetenskap och Teknik.

Är du ingenjör eller har du utländsk eller svensk arbetskraft, som behöver kunna nyanserna när det gäller att specificera korrekta verktyg, ge instruktioner, beskriva form, dimension, kvantitet eller helt enkelt förklara orsak och verkan. Oavsett kunskapsnivå, ren nybörjare till dig som talar flytande engelska, har vi kursen för dig.

Under några års tid har vi haft kurser för de som inte talar någon engelska, direkt på målspråket, engelska, vilket har resulterat i att de nu talar engelska obehindrat och kan förstå såväl som göra sig förstådda på den internationella arbetsplats där de arbetar.

Dessutom har kursledaren Sarai Palmlöf också haft kurser i teknisk engelska för ingenjörer som arbetar med gruvdrift och tunnlar. Trots den gedigna utbildning, ofta med hjälp av engelsk litteratur, som en ingenjör har ger en kurs i teknisk engelska ytterligare verktyg i språkverktygslådan som kan komma väl till pass när det är dags att skriva rapporter, delegera arbetsuppgifter, presentera projekt eller olika slag av lösningar.

Syftet är att på enklast möjliga sätt kunna specificera exakt hur, när eller vad du vill åstadkomma och med hjälp av vad och då krävs exakta tekniska termer vilket denna kurs kan ge dig.

Vi använder mestadels av Oxfords serie ”Tech Talk” som finns på olika nivåer. För att kontrollera exakt vilken nivå du själv befinner dig rekommenderar jag att du gör några gratis test som finns på internet: http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/

Vi erbjuder följande kurser:

bok a1

l1. Teknisk Engelska – Nybörjare - A1.

Eftersom kursen är grundläggande kan de som deltar både vara rena nybörjare eller de som helt enkelt känner sig lite osäkra med sin skolengelska och behöver kunna uttrycka sig i tekniska termer.

På ett smidigt sätt blandas grammatik in som ett hjälpmedel för att uttrycka det som du vill specificera.

läs mer...
bok a2

2. Teknisk Engelska – nivå A2-B1.

För dig som oförberedd kan tala om vardagssaker, länka ihop meningar och förklara och ge skäl för dina åsikter.

Tekniska termer och uttryck blandas på ett smidigt sätt med grammatik som då fungerar som ett hjälpmedel för att uttrycka det som du vill ha sagt.

läs mer..
bok b2

3. Teknisk Engelska – nivå B2

För dig som kan följa huvuddragen i komplexa texter och förstår fackdiskussioner inom ditt specialområde.

Du kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd förlöper i stort sett problemfritt.

Utöver det kan du förklara din ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för­ och nackdelar.

läs mer..

4. Teknisk Engelska – nivå B2-C1

För dig som kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför den egna yrkesspecialiteteten och som kan formulera tankar och idéer med viss precision anpassat efter den du talar med.

Dessutom kan du utveckla speciella aspekter och runda av dina framställningar med en konsekvent slutsats.

läs mer..

5. Teknisk Engelska – nivå B2-C1

Är du civilingenjör, teknisk ledare eller forskare redan och kan uttrycka dig både skriftligt och muntligt kan vi skapa en specifik kurs som förbättrar de förmågor du redan har.

I denna kurs använder vi specifik teknisk litteratur från Cambridge och Oxford som riktar sig till de som har engelska som modersmål.

läs mer..

Kan du se ett tillfälle då en förfinad förmåga att kunna uttrycka sig och förstå hade förbättrat ditt resultat?

För att anmäla ditt intresse, Kontakta oss på via mail eller ring Sarai på telefon 070-7722441.

Kurserna går att lägga upp helt enligt dina, era önskemål och jag kommer med fördel ut till arbetsplatsen så att så lite arbetstid som möjligt går förlorad för dig eller din/er chef.