Sarai Palmlöf |

Kursansvarig

Utbildning

Sarai Palmlöf är utbildad gymnasielärare i engelska, franska samt retorik vilket hon arbetat med sedan tidigt 90-tal. Hon har utbildat företag i teknisk engelska, undervisat i marknadsföring och reklamanalys. För övrigt har hon arbetat som simultantolk och översättare i engelska och franska.

Hon har studerat franska vid universitetet i Orléans och vid Sorbonne III där fokus låg på lingvistik, djupstudie av språks betydelse i kommunikation. I Orléans ingick även en kurs i teater, förmågan att använda rösten och gester som uttrycksmedel för att förmedla känslor och åsikter.

Detta har hon även forskat om i engelska på universitetet; Ordets makt som polemiskt vapen samt vikten av korrekt betydelse vid översättning av texten.