Teknisk engelska |

Teknisk Engelska – nivå B2

För dig som kan följa huvuddragen i komplexa texter och förstår fackdiskussioner inom ditt specialområde. Du kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd förlöper i stort sett problemfritt. Utöver det kan du förklara din ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för­ och nackdelar. Även här blandas tekniska termer och uttryck med grammatik på ett smidigt sätt så att du kan uttrycka dig på bästa sätt för att nå fram med ditt budskap till mottagaren.

 • Jobbeskrivningar, E-mail.
 • Specifikationer, teknisk kontra övertygande beskrivningar.
 • Förklara hur en process fungerar, ge förslag om förbättringar.
 • Ge instruktioner som leder till ökad förståelse av exakt vad som skall göras.
 • Förklara regler och bestämmelser, orsak och verkan och mekanismer.
 • Mått, dimension, form, material samt färg.
 • Beskriv kemiska reaktioner.
 • Utveckla strategier för ditt eget lyssnande för att kunna ge mer korrekta besked.
 • Förväntningar, förutsägelser, kunna väga fördelar mot nackdelar.
 • Bemöta klagomål och beskriva skador.
 • Skriva rapport om framåtskridande arbete eller ett avslutat projekt.
 • Tekniskt skrivande; hur du skapar en varm, professionell ton i det du skriver samtidigt som kan vara kort och koncis.

Låter detta som något du behöver?
Ta då kontakt med oss på via mail eller ring på telefon 070-7722441.

Kurserna går att lägga upp helt enligt dina, era önskemål och jag kommer med fördel ut till arbetsplatsen så att så lite arbetstid som möjligt går förlorad för dig eller din/er chef.