Teknisk engelska |

Teknisk Engelska – nivå B2 - C2

Är du civilingenjör, teknisk ledare eller forskare redan och kan uttrycka dig både skriftligt och muntligt kan vi skapa en specifik kurs som förbättrar de förmågor du redan har. I denna kurs använder vi specifik teknisk litteratur från Cambridge och Oxford som riktar sig till de som har engelska som modersmål.

Syftet med denna kurs är att ge dig ett ännu bredare ordförråd så att du kan bli ännu mer exakt och nyanserad när du uttrycker dig och att du kan anpassa dig helt efter din mottagare. Dessutom kommer du att få träna på att skriva olika slag av rapporter och ge olika slag av presentationer. För dig som har behov av det kan träning i hur man bemöter olika kulturer ges.

Oavsett vilket slag av teknisk engelska du har behov av skall vi göra vårt yttersta för att just du skall kunna utveckla din kompetens och blir ännu mer exakt och precis när du har med kollegor och affärskollegor att göra. Är du arkitekt eller arbetar med miljöer kanske du skulle tjäna på att förfina din förmåga att kunna beskriva platser, byggnader och föremål bättre så att du kan appellera till de du skall övertyga om dina planer.

I andra fall kan kulturella skillnader skapa oväntade utmaningar då man beroende på kultur kan vara mer eller mindre direkt men ju tydligare och klarare du kan förmedla dig desto lättare och därmed intressantare och mer givande kommer ditt arbete att bli. Följden blir att alla parter kommer att känna sig nöjda och glada. Vid behov kan vi även ge specifik träning i vad man speciellt kan tänka på när man har med den franska, engelska eller asiatiska marknaden.

Låter detta som något du behöver?
Ta då kontakt med oss på via mail eller ring på telefon 070-7722441.

Kurserna går att lägga upp helt enligt dina, era önskemål och jag kommer med fördel ut till arbetsplatsen så att så lite arbetstid som möjligt går förlorad för dig eller din/er chef.