Teknisk engelska |

Teknisk Engelska – nivå B2 - C1

För dig som kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför den egna yrkesspecialiteteten och som kan formulera tankar och idéer med viss precision anpassat efter den du talar med.

Dessutom kan du utveckla speciella aspekter och runda av dina framställningar med en konsekvent slutsats. Att skriva olika slag av rapporter är också något du är van vid så varför skall du gå denna kurs?

Denna kurs ger dig strategiska verktyg för att kunna kommunicera mer framgångsrikt inom olika specialiseringar den tekniska och industriella sfären. Här blandas tekniska termer och uttryck med att finputsa grammatiken för att kunna ha framställningar och ge instruktioner, göra riskanalyser och kunna diskutera prototyper och kontrakt, allt för att underlätta för dig som har mycket ansvar på din arbetsplats.

Tydlig och klar kommunikation kommer att göra ditt arbete betydligt lättare att utföra och följden blir att alla parter kommer att känna sig nöjda och glada.

 1. Uppfinningar – hur man på ett strategiskt och logiskt sätt kan berätta om dem.
 2. Design – att kunna beskriva funktionaliteten, nödvändighet, möjlighet och ge rekommendationer.
 3. System – problem, trovärdighet, förslag på lösningar, att kunna göra en sammanfattning på viktig information, att kunna skriva rapporter om tester och ge förslag och diskutera kontrollsystem i bilar samt flygplan.
 4. Procedurer – när man väljer att stänga ner, göra en översyn för underhåll – mekanik, el och elektronik.
 5. Processer – kunna förklara orsak och verkan, beskriva hur en process fungerar, olika slag av diagram.
 6. Planering – Riskanalys, planer på lång/kort sikt, hur man ger förslag på ett planeringsmöte.
 7. Utveckling – prototyper, jämförelser av produkter för och nackdelar, att kunna förklara teknik för "vanliga" människor så att du kan sälja in din idé.
 8. Incidenter – hur skall stölder, olyckor och säkerhet hanteras samt presenteras.
 9. Kontrakt – Avtal – rekommendationer, att träffa klienter, lite företagskultur beroende på land, att skriva klausuler och hur man diskuterar kontrakt.
 10. Rapportskrivning – att skriva tekniska rapporter, testrapporter eller utvärderande rapport.
 11. Utvärdering – att kunna diskutera händelseförlopp och nödvändiga åtgärder.
 12. Olyckor – samla data för rapporter, uttryck för orsak, förlopp och spekulationer, bekräftelse och sammanfattning.
 13. Utveckla strategier för ditt eget lyssnande för att kunna ge mer korrekta besked.
 14. Tekniskt skrivande; hur du skapar en varm, professionell ton i det du skriver samtidigt som kan vara kort och koncis.

Låter detta som något du behöver?
Ta då kontakt med oss på via mail eller ring på telefon 070-7722441.

Kurserna går att lägga upp helt enligt dina, era önskemål och jag kommer med fördel ut till arbetsplatsen så att så lite arbetstid som möjligt går förlorad för dig eller din/er chef.