Tillbaka

| Beslutsfattande LEDARE

 • Att skapa relationer – Bilda Team, olika roller inom teamet. 
 • Att leda Projekt – att sätta upp Mål
 • Hur blir du bättre på Briefing? Att på ett klart och enkelt sätt delegera uppgifter.
 • Lösa Kriser – Att möta Utmaningar och Presentera Lösningar
 • E-post - När skall du vara Formell/Informell? Direkt/Indirekt? Mötesarrangemang? Invitationer? Förhandlingar? Hur skall du följa upp ett samtal? Fråga efter bättre villkor?
 • Att leda ett möte – Olika slag av möten – Effektivitet
 • Vad du bör tänka igenom innan mötet.
 • Hur bemöter du människor på din arbetsplats? Att hantera konflikter/finna gemensamma mål/agera positivt för att lösa konflikter?
 • Att kunna motivera dina kollegor/anställda.
 • Att leda ett Styrelsemöte/Att kortfattat sammanfatta ett styrelsemöte efteråt.
 • Presentera fakta och statistik – Kunna ge eftertryck åt det viktigaste du vill ha sagt.
 • Att sälja din idé – Presentera ditt förslag och avsluta kraftfullt.
 • Övertygandets Kraft – Reklam
 • Riskbedömning – Prioritering/Finansiering? Hur fungerar Bankväsendet?
 • Hur presenterar du företaget på bästa sätt så att ni kan få fler aktieägare?
 • Kulturskillnader – Vad du behöver veta för att smälta in när du gör affärer med andra länder.
 • Hur du underhåller Gäster.
 • Att kunna uttrycka sig om Etik, Miljö och Internationellt Hjälparbete vilket idag är nära knutet till den globala affärsvärlden.
 • (Givetvis kan vi ta bort/lägga till ämnen efter era önskemål).

  Tillbaka | Frågor?