Tillbaka

| Chefer på mellannivå

 • Introduktion av dig själv och ditt företag– utbyta information via e-post, arrangera möte.
 • Att skapa ett kontaktnätverk.
 • Småprat på arbetsplatsen – Ställa frågor, Artighet, Motivera de runt omkring dig, öka arbetsmoralen.
 • Projekt – Vilken typ av Problem kan uppkomma – Lösningar, Hur man frågar efter Information och uppdateringar, ger Förslag.
 • Presentation av ny Idé, Produkt eller Tjänst. Att tala om idéer och uppfinningar, hur man Tackar och svarar på ett Tack.
 • Kundservice – Hur man hanterar kunder, Försäkrar och Sympatiserar, Ställer Direkta/Indirekta Frågor. Att hantera kundtjänstproblem.
 • Förklara Planer/Arrangemang. Invitera/Rekommendera, Svara på en Spontan invit.
 • Beslutsfattande – Vilka olika slag av beslutsfattare finns det? Vad skall man ta hänsyn till när man fattar beslut? Du lär dig uttrycka Sociala aspekter/Kvantitet och Beräkningar.
 • Att presentera Fakta med hjälp av olika Diagram och Tabeller, Fördelar/Nackdelar, Hur man ber om Ursäkt och ger gensvar.
 • Anställda – att byta jobb/behålla de anställda/förhandla om lösningar om företaget inte har råd att behålla alla anställda.
 • Kommunikation – IT- Procedurer kring telefonkonferenser /Att hantera situationer via telefonen.
 • Presentera Framtida planer/Förändringar/Kunna vara Negativ på ett Diplomatiskt sätt. Tala om vad som krävs på arbetsplatsen av de anställda.
 • Siffror/Trender/Förändringar – Fråga efter Fakta. Berätta om Förändringar på arbetet.
 • Kulturskillnader – Vad du behöver veta för att smälta in och göra succé när du gör affärer med andra länder.
 • Utvecklingssamtal med Personalen – Berömma/Resonera om och Utvärdera arbetsprestationer.
 • Hur man samtalar om hypotetiska händelser i det flydda/ peka på alternativa handlingssätt.

(Givetvis kan vi ta bort/lägga till ämnen efter era önskemål).

Tillbaka | Frågor?